Bandsågar (skärmaskiner)

För effektiv sågning av färska eller frysta produkter med eller utan ben

Maskinerna är CE-godkända och uppfyller de existerande kraven på den europeiska marknaden.
Klicka på den maskin du vill veta mer om

SRA1 Automatisk bandsåg

SRA Compact Automatisk bandsåg

SRA-D Automatisk bandsåg
med vinklad skärning

PW-Saw Automatisk bandsåg
med viktkontroll

CC2 Bandsåg med
kontinuerlig skärning