Desinficeringsskåp - Ozon

Biozoner desinficeringsskåp används inom livsmedelsindustrin för effektiv desinfektion av knivar och verktyg.

Desinficeringen sker med ozon (O3), så kallat aktivt syre, som har en stark oxiderande förmåga. När ozon kommer i kontakt med bakterier, virus, lukt eller andra föroreningar sker en oxidation och föroreningarna neutraliseras. Användning av ozon för bakterie- och viruseliminering är därmed mycket effektiv och resultatet blir en perfekt desinfektion.

Den lilla mängd ozon (< 0,1 ppm) som kommer ut ur skåpet under processen understiger de svenska hygieniska gränsvärdena. Ozonmolekylen är en instabil förening vilket betyder att den snabbt återbildas till syre om den inte träffar på någon förorening.

Produktionen av ozon i skåpet sker med en lampa som genererar elektriska urladdningar på de existerande syremolekyler som finns i luften.

Inga kemikalier behöver tillsättas, desinfektionsprocessen startas enkelt genom att trycka på startknappen, processen avslutas därefter automatiskt tack vare en inbyggd digital timer.

I Biozoner desinficeringsskåp blir hela kniven/verktyget desinficerat. Efter desinfektion kan knivarna med fördel förvaras i skåpet, de håller sig desinficerade till dess skåpluckan öppnas.
Som extra tillbehör kan desinficeringsskåpet utrustas med nyckellås, för större säkerhet och kontroll på verktygen.

Tack vare skåpets djup (på 12 cm) så kan även botten av skåpet utnyttjas för att lägga till exempel stålhandskar, skydd, kvarnsatser eller andra små verktyg.

Desinficeringsskåpet är tillverkat i rostfritt stål AISI 304 med skåplucka i transparent PVC.

Biozoner desinficeringsskåp är CE-godkänt och uppfyller de existerande kraven på den europeiska marknaden.
Modell 721
Dimensioner
(b x h x d)
50 x 60 x 12 cm
Desinfektionstid 30 minuter
Kapacitet > 25 knivar,
två magnetlister
(45 cm långa)
Spänning 220 V - 50 Hz
Förbrukning 5 W
Ozongenerator 12 mg/timme

Diagram över desinfektionstid i ett ozonskåp

Klicka på bilden nedan för en förstorad bild
Klicka igen för att komma tillbaka


 
Till startsidan