Fiskanpassade skinners

Nedanstående skinners är avsedda att användas i fiskproduktion.

Klicka på den produkt du vill veta mera om

C35 F  Membran skinner

C35 PF  Skinner

T300 F  Skinner

NAB 520 SS Automatisk lax skinner
(SS = Salmon Skinner)

RST 520F har ersatts av
MS-serien