Köttanpassade skinners och derinders

Nedanstående skinners och derinders är avsedda att användas i köttproduktion.

Klicka på den produkt du vill veta mera om

C35 M  Membran skinner

C35 P  Derinder

NAB 520/720 Automatiska derinders

NAB 520 M Automatisk membran skinner

NAB 520 DD Fläsk derinder och avfettning

MS-Serien skinners

RST 520P, RST 520M och RST 800P har ersatts av
MS-serien