CLO säkerhetssystem

Grasselli har skapat en elektronisk säkerhetanordning CLO.
Denna säkerhetanordning är den enda i sitt slag på marknaden och patenterat över hela världen.

En CLO utrustad skinner/derinder  minskar radikalt olycksrisken för operatören.

Denna lösning är den enda i världen som är TUV-GS certifierad och utrustad med det patenterade säkerhetssystemet CLO. CLO är en elektronisk säkerhetsanordning som kan garantera total säkerhet både för maskinoperatören och för tredje part som av misstag kan komma i kontakt med maskinen.

CLO systemet är tillgängligt för nya maskiner i MS-serien.