Djupfrysning
(Freezing)

Nedkylning
(Stiffening)

Upptining/
Temperering

(Thawing)

Luftavfuktare/
Tork

Modulfabriker

Välkommen att kontakta OSAB för mer information