Produkter

Klicka på den produktgrupp du vill veta mer om
Djupfrysning (Freezing)
- Finncold containrar
Stödfrysning (Stiffening)
- Finncold skåp
Upptiningsskåp (Thawing)
- 500-1200 kg
Upptiningsrum (Thawing)
- 6-18 pallar
Upptiningsrum (Thawing)
- 24 pallar
Upptiningscontainer (Thawing)
- 9-15 pallar
Luftavfuktare/Tork
- 4,5-6,0 kg vatten/tim
Modulfabriker
- Finnmodules produktionslokaler
Till startsidan