Finmodules modulfabriker/produktionslokaler

Finmodules – EU-godkända lokaler för all typ av livsmedelsproduktion, fullt utrustade med processmaskiner och utrustning
Alla lokaler och produktionslinjer är tillverkade enligt gällande EU-standard.
Den färdigbyggda fabriken består av produktionslokaler, personalrum, kontor och tekniskt rum.

All typ av livsmedelsproduktion
Slakthus
Korvfabriker
Kötthantering
Fiskfabriker
Bagerier
Mejerier

Ny metod – många fördelar
– Färdigbyggda och utrustade från fabrik
– Hög hygienisk standard
– Tekniska test gjorda i fabrik
– Snabb uppstart av produktion
– Stora ekonomiska fördelar
– Nyckelfärdiga leveranser

Kraftig och stadig konstruktion
ST-Sandwich element, godkända för livsmedelskontakt.
Specialtillverkad modul byggd på en stålram.
Vår tillverkning baseras på ISO 9001:2000 standard kvalitetssystem.