Upptiningscontainer MTC-15 för upp till 15 pallar
Bästa ekonomi – PLC styrt upptiningssystem minskar viktförlust
Upptiningsprocessen i Finncolds upptiningscontainer hanteras av ett programmerbart styrsystem (PLC-system) där temperatur och luftfuktighet kontrolleras med hjälp av givare och där luftflödet styrs med hjälp av frekvensstyrda EC-fläktar (Electronically Commutated). Denna upptiningsmetod garanterar en högkvalitativ produkt med minimal viktförlust. Fruset kött, frusen fisk och andra frysta produkter tinas snabbt vilket ger en optimal ekonomi.
Hygieniska och pålitliga
Upptiningscontainern tillverkas av livsmedelsgodkända ST-element av pressad polystyren, klädda med vattentåliga plåtar. Containern är mycket lätt att rengöra och därför mycket hygienisk. Processen är helt automatisk där temperaturen kontrolleras med givare i produkten, på produktytan och i skåpet. Automatiskt stopp när inställt temperaturvärde uppnåtts och PLC-styrningen garanterar att detta värde inte överskrids.

Flexibel placering
Containern kan placeras direkt mot lastkaj eller mot befintlig byggnad.

Upptiningstider (ungefärliga tider, varierar med produkt och förpackning):
-20oC till -2oC 8 – 12 timmar
-20oC till +2oC 12 – 18 timmar

Mot lastkaj

Mot befintlig byggnad

Se principen för upptining:

Tekniska data
Modell MTC-15
Antal pallar 9 – 15
Kapacitet (600 kg/pall) 5400 – 9000 kg
Yttre dimensioner:  
– Bredd 2800 mm
– Längd 8145 mm
– Höjd 3100 mm
Vikt 4500 kg
Spänning/Strömstyrka 3 x 400 V / 125 A