Upptiningscontainer MTC-15 för upp till 15 pallar
Bästa ekonomi – PLC styrt upptiningssystem minskar viktförlust
Upptiningsprocessen i Finncolds upptiningscontainer hanteras av ett programmerbart styrsystem (PLC-system) där temperatur och luftfuktighet kontrolleras med hjälp av givare och där luftflödet styrs med hjälp av frekvensstyrda EC-fläktar (Electronically Commutated). Denna upptiningsmetod garanterar en högkvalitativ produkt med minimal viktförlust. Fruset kött, frusen fisk och andra frysta produkter tinas snabbt vilket ger en optimal ekonomi.
Hygieniska och pålitliga
Upptiningscontainern tillverkas av livsmedelsgodkända ST-element av pressad polystyren, klädda med vattentåliga plåtar. Containern är mycket lätt att rengöra och därför mycket hygienisk. Processen är helt automatisk där temperaturen kontrolleras med givare i produkten, på produktytan och i skåpet. Automatiskt stopp när inställt temperaturvärde uppnåtts och PLC-styrningen garanterar att detta värde inte överskrids.

Flexibel placering
Containern kan placeras direkt mot lastkaj eller mot befintlig byggnad.

Upptiningstider (ungefärliga tider, varierar med produkt och förpackning):
-20oC till -2oC 8 – 12 timmar
-20oC till +2oC 12 – 18 timmar

Upptining kan ske i SRS lådor, på vagnar eller på pall i kartong med mellanlägg.

SRS låda

Upptiningsvagnar

Plastmellanlägg

Metallmellanlägg

På grund av ökande energikostnader kan det vara värt att se över möjligheten att ersätta den elektriska uppvärmningen i upptiningsprocessen med ett annat kostnadseffektivt alternativ. Vi erbjuder nu möjligheten att i nya och befintliga system koppla in en värmeväxlare som matas med till exempel ånga, hett vatten eller glykol för själva upptiningsprocessen. För att sedan under den efterföljande lagringstiden hålla de tinade produkterna på en önskad temperaturnivå matas dessa värmeväxlare med ett kylmedium såsom till exempel koldioxid, R449 köldmedia eller ammoniak.

Mot lastkaj

Mot befintlig byggnad

Se principen för upptining:

Tekniska data
Modell MTC-15
Antal pallar 9 – 15
Kapacitet (600 kg/pall) 5400 – 9000 kg
Yttre dimensioner:  
– Bredd 2800 mm
– Längd 8890 mm
– Höjd 3300 mm
Vikt 4500 kg
Spänning/Strömstyrka 3 x 400 V / 125 A