Upptiningsrum MTS-6, MTS-9, MTS-12 och MTS-15 för 6 – 15 pallar
Bästa ekonomi – PLC styrt upptiningssystem minskar viktförlust
Upptiningsprocessen i Finncolds upptiningsrum hanteras av ett programmerbart styrsystem (PLC-system) där temperatur och luftfuktighet kontrolleras med hjälp av givare och där luftflödet styrs med hjälp av frekvensstyrda EC-fläktar (Electronically Commutated). Denna upptiningsmetod garanterar en högkvalitativ produkt med minimal viktförlust. Fruset kött, frusen fisk och andra frysta produkter tinas snabbt vilket ger en optimal ekonomi.
Hygieniska och pålitliga
Upptiningsrummen tillverkas av livsmedelsgodkända ST-element av pressad polystyren, klädda med vattentåliga plåtar. Rummen är mycket lätta att rengöra och därför mycket hygieniska. Processen är helt automatisk där temperaturen kontrolleras med givare i produkten, på produktytan och i skåpet. Automatiskt stopp när inställt temperaturvärde uppnåtts och PLC-styrningen garanterar att detta värde inte överskrids.

Skräddarsydda system – kundens befintliga lokaler kan utnyttjas optimalt
Upptiningsrummen levereras som element och kunden behöver endast förbereda plats. Installation och igångkörning utförs snabbt och enkelt.
Rummen kan levereras genomkörbara.

Upptiningstider (ungefärliga tider, varierar med produkt och förpackning):
-20oC till -2oC 8 – 12 timmar
-20oC till +2oC 12 – 18 timmar
Timerfunktion finns för start av upptining vid en förinställd tid.

Kan användas som förråd
Upptiningsrummen fungerar som kylförråd då produkterna nått önskad temperatur och varorna kan hämtas vid behov.

Upptining kan ske i SRS lådor, på vagnar eller på pall i kartong med mellanlägg.

SRS låda

Upptiningsvagnar

Plastmellanlägg

Metallmellanlägg

På grund av ökande energikostnader kan det vara värt att se över möjligheten att ersätta den elektriska uppvärmningen i upptiningsprocessen med ett annat kostnadseffektivt alternativ. Vi erbjuder nu möjligheten att i nya och befintliga system koppla in en värmeväxlare som matas med till exempel ånga, hett vatten eller glykol för själva upptiningsprocessen. För att sedan under den efterföljande lagringstiden hålla de tinade produkterna på en önskad temperaturnivå matas dessa värmeväxlare med ett kylmedium såsom till exempel koldioxid, R449 köldmedia eller ammoniak.

Se principen för upptining:

Tekniska data
Modell MTS-6 MTS-9 MTS-12 MTS-15
Antal pallar 3-6 6 – 9 6 – 12 6 – 15
Kapacitet (600 kg/pall) (kg) 1800-3600 3600-5400 3600-7200 5400-9000
Yttre dimensioner:
– Bredd (mm) 2800 2800 2800 2800
– Djup (mm) 4460 5940 6675 8145
– Höjd (mm) 3100 3100 3100 3100
Spänning (V) 400 400 400 3 x 400
Strömstyrka (A) 100 100 125 125