Upptiningsrum MTS-6, MTS-9, MTS-12 och MTS-15 för 6 – 15 pallar
Bästa ekonomi – PLC styrt upptiningssystem minskar viktförlust
Upptiningsprocessen i Finncolds upptiningsrum hanteras av ett programmerbart styrsystem (PLC-system) där temperatur och luftfuktighet kontrolleras med hjälp av givare och där luftflödet styrs med hjälp av frekvensstyrda EC-fläktar (Electronically Commutated). Denna upptiningsmetod garanterar en högkvalitativ produkt med minimal viktförlust. Fruset kött, frusen fisk och andra frysta produkter tinas snabbt vilket ger en optimal ekonomi.
Hygieniska och pålitliga
Upptiningsrummen tillverkas av livsmedelsgodkända ST-element av pressad polystyren, klädda med vattentåliga plåtar. Rummen är mycket lätta att rengöra och därför mycket hygieniska. Processen är helt automatisk där temperaturen kontrolleras med givare i produkten, på produktytan och i skåpet. Automatiskt stopp när inställt temperaturvärde uppnåtts och PLC-styrningen garanterar att detta värde inte överskrids.

Skräddarsydda system – kundens befintliga lokaler kan utnyttjas optimalt
Upptiningsrummen levereras som element och kunden behöver endast förbereda plats. För att om möjligt kunna utnyttja kundens befintliga lokaler kan processutrustningen levereras utan element.
Installation och igångkörning utförs snabbt och enkelt.
Rummen kan levereras genomkörbara.

Upptiningstider (ungefärliga tider, varierar med produkt och förpackning):
-20oC till -2oC 8 – 12 timmar
-20oC till +2oC 12 – 18 timmar

Se principen för upptining:

Tekniska data
Modell MTS-6 MTS-9 MTS-12 MTS-15
Antal pallar 3-6 6 – 9 6 – 12 6 – 15
Kapacitet (600 kg/pall) (kg) 3600 5400 7200 9000
Yttre dimensioner:
– Bredd (mm) 2800 2800 2800 2800
– Djup (mm) 4460 5940 6675 8145
– Höjd (mm) 3100 3100 3100 3100
Spänning (V) 400 400 400 3 x 400
Strömstyrka (A) 100 100 125 125