Upptiningsskåp MTM-1 och MTM-2
Bästa ekonomi – PLC styrt upptiningssystem minskar viktförlust
Upptiningsprocessen i Finncolds upptiningsskåp hanteras av ett programmerbart styrsystem (PLC-system) där temperatur och luftfuktighet kontrolleras med hjälp av givare och där luftflödet styrs med hjälp av frekvensstyrda EC-fläktar (Electronically Commutated). Denna upptiningsmetod garanterar en högkvalitativ produkt med minimal viktförlust. Fruset kött, frusen fisk och andra frysta produkter tinas snabbt vilket ger en optimal ekonomi.
Hygieniska och pålitliga
Upptiningsskåpen tillverkas av livsmedelsgodkända material. Skåpen är mycket lätta att rengöra och därför mycket hygieniska. Processen är helt automatisk där temperaturen kontrolleras med givare i produkten, på produktytan och i skåpet. Automatiskt stopp när inställt temperaturvärde uppnåtts och PLC-styrningen garanterar att detta värde inte överskrids.

Upptiningstider (ungefärliga tider, varierar med produkt och förpackning):
-20oC till -2oC 10 – 12 timmar
-20oC till +2oC 16 – 24 timmar
Timerfunktion finns för start av upptining vid en förinställd tid.

Kan användas som förråd
Upptiningsskåpen fungerar som kylförråd då produkterna nått önskad temperatur och varorna kan hämtas vid behov.

Upptining kan ske i SRS lådor, på vagnar eller på pall i kartong med mellanlägg.

SRS låda

Upptiningsvagnar

Plastmellanlägg

Metallmellanlägg

På grund av ökande energikostnader kan det vara värt att se över möjligheten att ersätta den elektriska uppvärmningen i upptiningsprocessen med ett annat kostnadseffektivt alternativ. Vi erbjuder nu möjligheten att i nya och befintliga system koppla in en värmeväxlare som matas med till exempel ånga, hett vatten eller glykol för själva upptiningsprocessen. För att sedan under den efterföljande lagringstiden hålla de tinade produkterna på en önskad temperaturnivå matas dessa värmeväxlare med ett kylmedium såsom till exempel koldioxid, R449 köldmedia eller ammoniak.

Se principen för upptining:

Tekniska data
Modell MTM-1 MTM-2
Kapacitet (kg) 500 – 600 1000 – 1200
Yttre dimensioner:
– Bredd (mm) 1725 2500
– Djup (mm) 1825 2720
– Höjd (mm) 3100 3000
Vikt (kg) 650 850
Spänning (V) 3 x 400 3 x 400
Strömstyrka (A) 32 63