Upptiningsskåp MTM-1 och MTM-2
Bästa ekonomi – PLC styrt upptiningssystem minskar viktförlust
Upptiningsprocessen i Finncolds upptiningsskåp hanteras av ett programmerbart styrsystem (PLC-system) där temperatur och luftfuktighet kontrolleras med hjälp av givare och där luftflödet styrs med hjälp av frekvensstyrda EC-fläktar (Electronically Commutated). Denna upptiningsmetod garanterar en högkvalitativ produkt med minimal viktförlust. Fruset kött, frusen fisk och andra frysta produkter tinas snabbt vilket ger en optimal ekonomi.
Hygieniska och pålitliga
Upptiningsskåpen tillverkas av livsmedelsgodkända material. Skåpen är mycket lätta att rengöra och därför mycket hygieniska. Processen är helt automatisk där temperaturen kontrolleras med givare i produkten, på produktytan och i skåpet. Automatiskt stopp när inställt temperaturvärde uppnåtts och PLC-styrningen garanterar att detta värde inte överskrids.

Upptiningstider (ungefärliga tider, varierar med produkt och förpackning):
-20oC till -2oC 10 – 12 timmar
-20oC till +2oC 16 – 24 timmar

Se principen för upptining:

Tekniska data
Modell MTM-1 MTM-2
Kapacitet (kg) 500 – 600 1000 – 1200
Yttre dimensioner:
– Bredd (mm) 1725 2500
– Djup (mm) 1825 2720
– Höjd (mm) 3100 3000
Vikt (kg) 650 850
Spänning (V) 3 x 400 3 x 400
Strömstyrka (A) 32 63