V-Cons Group är ett belgiskt företag som designar och tillverkar överlägsna slaktlinjer för nöt, gris och får.
Varje länk i kedjan är anpassad för att passa kundens behov och uppfylla särskilda begränsningar i verksamheten.
V-Cons Group är din garanti för smarta, heltäckande och kostnadseffektiva lösningar genom hela linjen.
Slaktlinjerna är CE-godkända och uppfyller de existerande kraven på den europeiska marknaden.

Klicka på bilderna nedan för mera information

Slaktlinjer gris

Slaktlinjer nöt

Slaktlinjer får och getter

Styckningsrum

Sterilisation

Transportsystem