Vi kan erbjuda slaktlinjer för nöt, gris, får och getter och tillhörande utrustning såsom styckningsrum, utrustning för sterilisation och transportsystem.
Slaktlinjerna är CE-godkända och uppfyller de existerande kraven på den europeiska marknaden

Välkommen att kontakta OSAB Livsmedelsmaskiner AB för mer information om slaktlinjer och utrustning.

Slaktlinjer gris

Slaktlinjer nöt

Slaktlinjer får och getter

Styckningsrum

Sterilisation

Transportsystem