Slaktlinjer för får och getter

V-Cons är uppfinnaren av upp-och-nedvänd avhudning, vilken är den mest hygieniskt säkra metoden. Det blir snart möjligt att hantera 1 000 får per timme utan ingripande av personal.

Välkommen att kontakta OSAB Livsmedelsmaskiner AB för mer information om V-Cons slaktlinjer och utrustning.