Slaktlinjer för nöt

V-Cons tillverkar enkla enheter såväl som kompletta slaktlinjer med kapacitet från 10 nöt/timme upp till högkapacitetslinjer 250 nöt/timme.

Välkommen att kontakta OSAB Livsmedelsmaskiner AB för mer information om V-Cons slaktlinjer och utrustning.