Sterilisation

V-Cons utrustning för sterilisation. Handtvättar, knivsterilisatorer, skotvättar etc.

Välkommen att kontakta OSAB Livsmedelsmaskiner AB för mer information om V-Cons slaktlinjer och utrustning.