Styckningsrum

V-Cons styckningsrum designas och byggs alltid med fokus på ergonomi, effektivitet och hygien.

Välkommen att kontakta OSAB Livsmedelsmaskiner AB för mer information om V-Cons slaktlinjer och utrustning.