Produkter för Biogasavfall

Maskinerna är CE-godkända och uppfyller de existerande kraven på den europeiska marknaden.
Klicka på den maskintyp du vill veta mer om

Se en video om Petsmos produkter: