Krossar

För effektiv finfördelning av frysta block av till exempel fisk, kött eller frukt

Maskinerna är CE-godkända och uppfyller de existerande kraven på den europeiska marknaden.
Klicka på den maskin du vill veta mer om

Precut 328/330

Recut 324/326 3D