Enkel-, dubbel- och trippelfyllare fyller alla behov för dosering av lätt- och trögflytande produkter. Dubbel-och trippelmaskinerna finns för samtidig dosering på flera parallella band och kan då även utrustas med en singelinmatningstratt.

Maskinerna är CE-godkända och uppfyller de existerande kraven på den europeiska marknaden.
Exempel på munstycken:

Standardmunstycke

Återsugsmunstycke

Roterande plant klippmunstycke

Roterande runt klippmunstycke

Flaskfyllning

Injektionsmunstycke

Handpistoler

Exempel på doseringsresultat:

Potatismos

Mos i brickformat

Mos i färdigmat