RECUT 324

RECUT 326 3D med PRECUT 328

För produkter som kräver ytterligare finfördelning än vad som erhålls från Starcutter- och Precut-maskinerna kan vi nu erbjuda RECUT 324 och RECUT 326 3D.

RECUT 324 skär lösfrysta produkter med snabbt roterande knivar i bitar från 8 mm utan att förstöra produktens naturliga cellstruktur och utan att produktens temperatur ökar.
RECUT 324 kan installeras direkt efter alla STARCUTTER- eller PRECUT-maskiners utmatning men kan också användas som fristående enhet och då laddas med skruv- eller bandtransportörer.

RECUT 326 3D skär frysta produkter tre-dimensionellt i två steg. Första skärningen görs med en PRECUT 328 och dessa skurna bitar faller direkt ner på skärvalsen i RECUT 326 3D varvid önskad storlek på produkten erhålles, mellan 8 och 25 mm.
RECUT 326 3D är designad för hög kapacitet på upp till 12 ton/tim. För att uppnå detta är kontinuerlig in- och utmatning nödvändig. För detta ändamål kan matningsband och skruvtransportörer användas. MAGURIT tillverkar dessa tillbehör och anpassar dem till befintliga lokaler och produktionsförhållanden.

RECUT 324 matad från ett transportband och utmatning med hjälp av en skruvtranportör

RECUT 326 3D med PRECUT 328 i rengöringsläge

Tekniska data
Modell Recut 324 Recut 326 3D
Skärbredd 300 mm 600 mm
Skärstorlek från 8 mm från 8 mm
Motor 15kW 400V 50Hz 40,5kW 400V 50Hz
Maskinens vikt ca 1120 kg ca 2950 kg