Manuella köttkvarnar

Maskinerna är CE-godkända och uppfyller de existerande kraven på den europeiska marknaden.
Klicka på den maskin du vill veta mer om

LM 10P

LM 82P

LM 98P

LM 130