PRECUT 328

PRECUT 330

Precut 328/330 används för att skära frysta block med kapacitet 8 – 25 ton per timme. Maskinerna är avsedda att användas då mycket stora volymer ska skäras under kort tid. Precut 328 med 700 mm skärbredd är designad för reducering av standard EURO-block och även för plattfrysta specialblock. Precut 330 kan skära block i flera lager. Precut kan även kopplas samman med en avpalleterare för högar med frysta block (utan förpackningsplast eller kartong).

PRECUT 228

Se hur Precut 328/330 fungerar:

Tekniska data
Modell Precut 328 Precut 330
Skärbredd (mm) 700 1480
Skärhöjd (mm) 600
Max.kapacitet (ton/tim) 16 25