Kvarnar för slakterier och biogasanläggningar

Petsmo Products Titan kvarnar är utvecklade för malning av färska och frysta produkter där höga krav på prestanda, tillförlitlighet och hygien är ställda. Med en robust ram och en mycket stark kraftöverföring tar Titan kvarnen hand om alla malningsbehov.
Tillverkade i både rostfritt och varmvalsat stål.

Används till exempel av foderkök, slakterier, biogasanläggningar, destruktionsanläggningar, komposteringsanläggningar och återvinningsanläggningar.

Tekniska data
Modell Grinder Mikro Titan Grinder Tarm Mini Grinder Mini Titan Grinder Super Titan Grinder Super Titan
Produktkod P-10/200 P-5050 P-100/250 P-1400/450 P-1600/450
Kapacitet (ton/timme) 1 – 3 3 – 5 5 – 8 10 – 20 10 – 30
Motor (kW) 11 22 30 75 90
Vikt (kg) 550 600 1070 3800 4300
Höjd (mm) 560 650 780 1100 1100
Djup (mm) 1160 2400 1500 2700 3000
Bredd (mm) 1050 650 1100 1600 1600