Kvarnar

Kvarn (Titan)

Dubbelkvarn(Twin shredder)


Fjäderkvarn (Feather Grinder)

Kvarnar för slakterier och biogasanläggningar

Petsmo Products Titan kvarnar är utvecklade för malning av färska och frysta produkter där höga krav på prestanda, tillförlitlighet och hygien är ställda. Med en robust ram och en mycket stark kraftöverföring tar Titan kvarnen hand om alla malningsbehov.
Tillverkade i både rostfritt och varmvalsat stål.

Används till exempel av foderkök, slakterier, biogasanläggningar, destruktionsanläggningar, komposteringsanläggningar och återvinningsanläggningar.

Dubbelkvarnen (Twin shredder) både krossar och mal i ett steg. Detta är den perfekta maskinen för medelstor produktion.

Specialkvarnar finns för malning av fågelfjädrar (Feather Grinder) och för kyckling bi-produkter och tarmar  (Tarm Mini Grinder).

Se hur en Twin Shredder fungerar:

Se hur en Feather Grinder fungerar:

Tekniska data
Modell Grinder Mikro Titan Grinder Tarm Mini Grinder Mini Titan Grinder Super Titan Grinder Super Titan Twin Shredder
Produktkod P-10/200 P-5050 P-100/250 P-1400/450 P-1600/450 P-2400/450
Kapacitet (ton/timme) 1 – 3 3 – 5 5 – 8 10 – 20 10 – 30 10 – 20
Motor (kW) 11 22 30 75 90 2 x 75-90
Vikt (kg) 550 600 1070 3800 4300 6500
Höjd (mm) 560 650 780 1100 1100 1000
Djup (mm) 1160 2400 1500 2700 3000 3015
Bredd (mm) 1050 650 1100 1600 1600 3000
Tekniska data – Specialkvarnar
Modell Feather Grinder Grinder Tarm Mini
Produktkod P-110/250 P-5050
Kapacitet (ton/timme) upp till 1 3 – 5
Motor (kW) 37 22
Vikt (kg) 1350 600
Höjd (mm) 950 650
Djup (mm) 2460 2400
Bredd (mm) 1560 650