Transportörer och avpalleterare

MAGCON

MAGCON med FROMAT

MAGCON skruvtransportör används normalt tillsammans med MAGURITs fryskuttrar och giljotiner. En MAGCON transportör kan fungera som en buffert i miljöer med hög kontinuerlig produktion och ger då som resultat en högre genomströmningshastighet. MAGCON finns med utmatningshöjd lämplig för flera olika vagn- och lådstorlekar och utmatningshöjden kan även anpassas för kontinuerlig transport till kvarnar och blandare.

MAGURAFFE

MAGURAFFE med STARCUTTER

MAGURAFFE erbjuder en effektiv produkttransport på en väldigt liten yta. Inmatningsenheten är designad för att passa alla MAGURITs fryskuttrar och giljotiner och kan placeras under utmatningsenheterna för att på så sätt integreras i säkerhetssytemet. MAGURAFFE kan levereras med utmmatningshöjder upp till 2800 mm. Optionellt kan utmatningsenheten erbjudas med ett svängbart huvud för att på så sätt samtidigt kunna mata två kvarnar eller blandare. MAGURAFFE är helt tillverkad i rostfritt stål och utrustad med 4 hjul för att på ett enkelt och snabbt sätt kunna förflyttas från produktion till rengöring/service.

UNI-PALLI

UNI-PALLI i funktion

UNI-PALLI är den ideala lösningen för att lyfta pallar fyllda med frysta block till en ergonomisk höjd som gör det möjligt för en operatör att lätt kunna lasta av blocken. Unikt för UNI-PALLI är att den verkligen lyfter ända från golvnivå vilket innebär att en standard jack-lift kan användas för lastning. Med en lyftkapacitet på över 1000 kg kan UNI-PALLI lyfta fullt lastade pallar.